طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها.. چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

 طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها.. چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
 طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها.. چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

#رویداد

🔹 طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها

🗓 چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

🔸 پژوهشکده امور اقتصادی

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg