ببینید: (بخش سوم | تنها یک دقیقه پایانی به علت قطع اینترنت ضبط نشده).. در اقتصاد ایران چه خبر است؟

📺 ببینید: (بخش سوم | تنها یک دقیقه پایانی به علت قطع اینترنت ضبط نشده)

در اقتصاد ایران چه خبر است؟
ابرتورم در راه است؟
راه حل چیست؟

#پویا_ناظران
#حسین_درودیان

📲 با دوستانتان به اشتراک بگذارید👇🏻👇🏻
t.me/joinchat/AAAAAD58ps1HeFuxDo8kBg