عکس 👇ضربه بزنید

 عکس 👇ضربه بزنید

#تحلیل

🔻آیا میان دولت و سپاه پاسداران برای ورود شبه‌نظامیان حشدالشعبی و سایر گروه های #مقاومت‎ به ایران هماهنگی وجود داشته است؟

http://tinyw.in/bPT5
@antioligarchie

👈روی عکس 👇ضربه بزنید .