بر اساس مطالعات آماری، بسیاری از کسانی که کتابخون نیستند به این دلیل که کتاب مناسب خودشون رو نمیشناسند، علاقه‌ای به کتاب خوندن ندا

بر اساس مطالعات آماری، بسیاری از کسانی که کتابخون نیستند به این دلیل که کتاب مناسب خودشون رو نمیشناسند، علاقه‌ای به کتاب خوندن ندا

بر اساس مطالعات آماری، بسیاری از کسانی که کتابخون نیستند به این دلیل که کتاب مناسب خودشون رو نمیشناسند، علاقه‌ای به کتاب خوندن ندارند.

⭕️ یکی از راهها برای آشنایی با کتاب‌ها، خوندن و یا گوش دادن به خلاصه آنهاست، اپلیکیشن و وبسایت بوکاپو خلاصه بسیاری از کتاب‌ها رو به زبان فارسی داره و بدرد همینکار میخوره👇

🆔 @bookapo
🌐 www.bookapo.com