الهی، صبح امروزت ز غم دور. دلت ازحسرت هر بیش و کم دور. خدا یارت، نگهدارت، به هرجا

الهی، صبح امروزت ز غم دور
دلت ازحسرت هر بیش و کم دور
خدا یارت، نگهدارت، به هرجا
از اقبالت، دو چشم پر زِ نَم دور
نصیبت حال خوش، شادی و لبخند
لبت از ناله های دم به دم دور

صبح بخیر🌺

💟 @asrare_movafaghiyat