🍀 …. هیچوقت نذار انتظار برات تبدیل به عادت بشه

🍀 …. هیچوقت نذار انتظار برات تبدیل به عادت بشه

🍀هیچوقت نذار انتظار برات تبدیل به عادت بشه.
رویاهات رو زندگی‌کن، ریسک کن چون زندگی همین الان داره اتفاق میفته.💟 @asrare_movafaghiyat