وقتى در بحران هستیم لازم است درست مثل زمانى که در باتلاق گیر کرده‌ایم به پشت دراز بکشیم و پاهایمان را باز کنیم و هیچ دست و پایی نز

وقتى در بحران هستيم لازم است درست مثل زمانى كه در باتلاق گير كرده ايم به پشت دراز بكشيم و پاهايمان را باز كنيم و هيچ دست و پايي نزنيم !
دست و پا زدن تلاش بيهوده اى هست كه ما را بيشتر در باتلاق فرو مى برد !
دوست عزيزم زمان بحرانها زمان حل مسئله نيست بلكه حفظ آرامش و سكون در آن شرايط باعث مى شود كه ما به درست ترين عكس العمل سازنده دست يابيم !
#دكتر_نيلوفر_اله_وردي
💟 @asrare_movafaghiyat