معجزه در کلام شماست.. همیشه این کلمات را با خود تکرار کنید. من خوشبختم

معجزه در کلام شماست

همیشه این کلمات را با خود تکرار کنید
من خوشبختم
من ثروتمندم
من سالمم
من آزادم
من مورد لطف خداوندم

💟 @asrare_movafaghiyat