🔵خبرگزاری پارس نیوز: برای اولین بار یک سریال انگیزشی در ایران مجوز گرفت!

🔵خبرگزاري پارس نيوز: براي اولين بار يك سريال انگيزشي در ايران مجوز گرفت!
کارگردان این سریال "علی میرصادقی" برنده مقام دوم کتاب های خودیاری جهان می باشد.
"انگیزه سوخت رسیدن به هدف است"
@Ali_mirsadeghi