سالروز بعثت پیامبر رحمت صلوات‌الله علیه، همو که حتی به اذعان دشمنانش از راه «قلبها» وارد می‌شد نه «دیوارها»، بر همه‌ی عزیزان خجسته

سالروز بعثت پیامبر رحمت صلوات‌الله علیه، همو که حتی به اذعان دشمنانش از راه «قلبها» وارد می‌شد نه «دیوارها»، بر همه‌ی عزیزان خجسته باد.

✨ @azarijahromi