مردم مظلوم یمن…

مردم مظلوم یمن…

مردم مظلوم یمن…

در خبرها خواندم رژیم سعودی مجددا مردم مظلوم یمن را مورد تهاجم قرار داده و کودکان یمنی را به شهادت رسانده‌است.

ظلم پایدار نیست.

تصویر از سید محمدرضا موسوی

✨ @azarijahromi