‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘..۱ اردیبهشت سالروز درگذشت ملک الشعرای بهار

‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘..۱ اردیبهشت سالروز درگذشت ملک الشعرای بهار

‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘

۱ اردیبهشت سالروز درگذشت ملک الشعرای بهار

( زاده ۱۶ آبان ۱۲۶۵ مشهد -- درگذشته ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ تهران ) شاعر، نویسنده، محقق و سیاستمدار

محمد تقی بهار تحصیلات خود را از چهار سالگی در مکتبخانه آغاز کرد و در سال ۱۲۷۲ با شاهنامه از طریق پدرش ( میرزا محمدکاظم صبوری ) آشنا شد.
او در همین سال اولین شعر خود را در بحر شاهنامه سرود و از پدر خود جایزه دریافت کرد.
از سال ۱۲۷۳ تا ۱۲۷۸ تحصیلاتش را در مدرسه ادامه داد و علاوه بر مدرسه در محفل پدرش نیز می‌آموخت.
در سال ۱۲۸۳ با درگذشت پدرش، مسئولیت سرپرستی خانواده به دوش او افتاد ولی او تحصیلات ادبی خود را با وجود تمام مشکلاتی که داشت ادامه داد و در همین سال لقب پدرش - ملک الشعرایی آستان قدس- را از مظفرالدین شاه دریافت کرد.
بهار مدتی عضو شورایعالی معارف بود و در چند دوره به نماینگی مجلس نیز انتخاب شد و در کابینه قوام السلطنه در سال ۱۳۲۴ وزیر فرهنگ شد.
در سال ۱۳۲۹ به بیماری سل مبتلا شد و همان سال دولت پاکستان از او دعوت رسمی به عمل آورده بود که او به علت بیماری این دعوت را رد کرد. همچنین به ریاست او در تهران «جمعیت ایرانی هواداران صلح» تشکیل شد و با وزارت فرهنگ نیز قراردادی برای تألیف کتاب «سبک شناسی شعر فارسی» بست که به علت بیماری ناتمام ماند.
بهار قصیده «جغد جنگ» را در ستایش صلح سرود و سرانجام در ۶۵ سالگی درگذشت و در گورستان ظهیر الدوله شمیران به خاک سپرده شد.

آثار محمدتقی بهار :
کتاب‌ها :
احوال فردوسی
تاریخ تطور شعر فارسی
تاریخ مختصر احزاب سیاسی
چهارخطابه
دستور پنج استاد
دیوان اشعار
زندگانی مانی
سبک شناسی
شعر در ایران
قبر امام رضا (ع)
فردوسی نامه
یادگار زریران

تصحیح‌ها :
تاریخ بلعمی
تاریخ سیستان
رساله نفس
شاهنامه‌ فردوسی
مجمل التواریخ و القصص
منتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی

‎🆔 @bargi_az_tarikh

#برگی_از_تقویم_تاریخ

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘