برای تبدیل آدرس‌های Lowercase به نسخه Checksummed یا اطمینان از این که یک آدرس Checksummed هست یا نیست می‌تونید از این ابزار استفا

برای تبدیل آدرس‌های Lowercase به نسخه Checksummed یا اطمینان از این که یک آدرس Checksummed هست یا نیست می‌تونید از این ابزار استفاده کنید:

https://web3-tools.netlify.app/

آدرسی که در صفحه نتیجه جستجو در Etherscan.io نمایش داده می‌شه و همچنین در اکثر Walletها به صورت Checksummed هست.

جمع‌بندی: اگر ناچار شدید آدرسی رو دستی تایپ کنید، ترجیحا کوچک یا بزرگ بودن حروف رو رعایت کنید که اگر خطای تایپی داشتید بهتون هشدار بده. اما اگر همه کاراکترها رو کوچک وارد کنید هم تراکنش انجام می‌شه ولی اگر خطای تایپی داشته باشید متوجه نخواهید شد.

@cryptobyalireza