مارکت‌کپ سلر در صورتی که بتونه به مارکت‌کپ فعلی متیک برسه قیمتی در حدود ۲٫۵ دلار خواهد داشت

مارکت‌کپ سلر در صورتی که بتونه به مارکت‌کپ فعلی متیک برسه قیمتی در حدود ۲٫۵ دلار خواهد داشت
مارکت‌کپ سلر در صورتی که بتونه به مارکت‌کپ فعلی متیک برسه قیمتی در حدود ۲٫۵ دلار خواهد داشت

مارکت‌کپ سلر در صورتی که بتونه به مارکت‌کپ فعلی متیک برسه قیمتی در حدود ۲.۵ دلار خواهد داشت. معتقدم سلر به لحاظ فنی چیزی کمتر از متیک نداره.

⚠️ این مطلب توصیه به خرید یا سرمایه‌گذاری نیست. به هزار و یک علت ممکنه قیمت به چنین تارگت‌هایی نرسه. لطفا دقت داشته باشید.

@cryptobyalireza