نمودار اول وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا در چند دهه اخیر، و نمودار دوم وضعیت رشد تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر را نش

نمودار اول وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا در چند دهه اخیر، و نمودار دوم وضعیت رشد تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر را نش
نمودار اول وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا در چند دهه اخیر، و نمودار دوم وضعیت رشد تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر را نش

نمودار اول وضعیت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا در چند دهه اخیر، و نمودار دوم وضعیت رشد تورم در آمریکا در ماه‌های اخیر را نشان می‌دهد. اقتصاد جهان به تبعیت از اقتصاد آمریکا در حال ورود به ابر تورم و بحران‌های اقتصادی بزرگی است که شاید در چند دهه اخیر بی‌سابقه باشد. تورم کالاها و خدمات مصرفی در آخرین ماه سال ۲۰۲۱ حدود ۷ درصد بوده که در آمریکا عدد بزرگی محسوب می‌شه (با اوضاع خودمون مقایسه نکنید) و روی زندگی مردم تاثیر خودش رو گذاشته. هر ATH که در نمودار اول در دهه‌های قبل می‌بینید اقتصاد چندین کشور را نابود کرده و به نظر می‌رسه که تاریخ در حال تکرار است. در چنین شرایطی که بوی بهبود ز اوضاع اقتصادی جهان نمی‌شنویم، اصلاح یا ریزش در مارکت کریپتو از نظر من موقتی است.

این مطلب توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری نیست.

@cryptobyalireza