⚠️ حضور یک پروژه در پورتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها یا صندوق‌های بزرگ به معنی ارزشمندی پروژه یا تایید برای خرید نیست

⚠️ حضور یک پروژه در پورتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها یا صندوق‌های بزرگ به معنی ارزشمندی پروژه یا تایید برای خرید نیست. این شرکت‌ها تیم‌های قدرتمند و توان تحلیل و ریسک‌پذیری بسیار بالایی دارند و الگوبرداری از آن‌ها نه تنها لزوما نتیجه نمی‌ده که گاهی باعث ضررهای سنگین هم می‌شه.

@cryptobyalireza