🔹 اشپیگل: اینفوگرافیک تلفات انسانی در جنگ‌های مختلف از سال ۱۹۵۰ تا کنون

🔹 اشپیگل: اینفوگرافیک تلفات انسانی در جنگ های مختلف از سال ۱۹۵۰ تا کنون

سال ۲۰۱۷ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کره زمین، ۱/۲ نفر (در مجموع ۹۲ هزار نفر) کشته شده اند.

این آمار در دهه ۸۰ که با جنگ #ایران_عراق مصادف است، حدود ۶ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر بوده و در جنگ جهانی دوم حدود ۲۴ نفر.

👈 از سال ۱۹۵۰ تا کنون آمار تلفات انسانی در جنگ ها تقریبا ۹۰ درصد کاهش داشته است.


@dachstudien