تلگرام داره بدون اجازه روی کانالها تبلیغات میزاره و پول درمیاره!. ظاهرا هم‌نمیشه جلوش رو گرفت!

تلگرام داره بدون اجازه روی کانالها تبلیغات میزاره و پول درمیاره!
ظاهرا هم‌نمیشه جلوش رو گرفت!

در هر صورت بدانید و آگاه باشید که اگه تبلیغ کانالی رو توی کانال من دیدید، من نه این کانال رو میشناسم و نه میدونم کدوم پدرسوخته‌ای پشتشه 🤨