اینجا یک قایق قدیمی رو تبدیل کردن به یک کافه رستوران خیلی خوشگل و باحال. خلاصه زندگی میکنند

اینجا یک قایق قدیمی رو تبدیل کردن به یک کافه رستوران خیلی خوشگل و باحال. مردم بعد از پیاده‌روی میان و صبحانه ،ناهار یا شامشون رو باهم میخورند یا یک قهوه یا آب جو سفارش میدن و گپی میزنند و میرن خونشون‌. خلاصه زندگی میکنند.
@dotDE