یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم

یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم
یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم
یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم
یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم
یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم
یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم. سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم

یه سری عکس زیر خاکی پیدا کردم
سال ۲۰۰۵ داشتم روی Zigbee و GPS کار میکردم. یه دیتالاگر ساخته بودم که اطلاعات مسیر و سرعت و یک سری اطلاعات روی CAN Bus کامیونهای FH12 Volvo رو بصورت فایل اکسل روی SD-Card ذخیره میکرد و بعد از طریق Zigbee اطلاعاتش رو به کامپیوتر توی پارکینگ ارسال میکرد. اون‌ زمان کار پیچیده ای حساب میشد. چون تازه چند ماه بود که ماژول های Zigbee وارد بازار امریکا شده بود. ماژول های GPS هم خیلی در دسترس نبودن. همون روزها علیرضا افتخاری یه آهنگ جدید خونده بود، ما هم هرجا میخواستیم تست کنیم، یه بخشی از متن اونو ارسال میکردیم: 😂 چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
@dotDE