استارتاپ Neuralink، استارتاپ سازنده تراشه ارتباط مغز با اینترنت اشیاء متعلق به ایلان ماسک، روز گذشته ویدئویی منتشر کرد و در آن موف

استارتاپ Neuralink، استارتاپ سازنده تراشه ارتباط مغز با اینترنت اشیاء متعلق به ایلان ماسک، روز گذشته ویدئویی منتشر کرد و در آن موفقیت آزمایشی را که از حدود ۶ماه پیش شروع کرده بودند خبر داد.
تراشه ای کوچکی که بر روی مغز 'Pager' (میمون مورد آزمایش) ایمپلنت شده، سیگنالهای مغزی او را به کامپیوتر ارسال میکند.
در مرحله اول Pager یک جوی‌استیک را با دست کنترل میکند و هربار که در بازی موفق به زدن ضربه به توب شود، از لوله جلوی دستگاه اسموتی موز جایزه میگیرد.
در مرحله دوم آزمایش، جوی استیک حذف شده و Pager با مغز خود به بازی ادامه میدهد.
درصورت موفقیت کامل این پروژه، میتوان به درمان معلولیتهای ناشی از ضایعه نخایی و یا قطع اعصاب، امیدوار بود.
@dotDE