شما هم میتونید مثل این استارتاپ، فقط با ضایعات موکت‌های رنگی پرز بلندی که از کارخانه‌جات موکت‌سازی میتونید بگیرید، فرشهای مدرن درس

شما هم میتونید مثل این استارتاپ، فقط با ضایعات موکت‌های رنگی پرز بلندی که از کارخانه‌جات موکت‌سازی میتونید بگیرید، فرشهای مدرن درست کنید و بصورت آنلاین حدود ۲۹۹ یورو بفروشید و توی یک سال ۲۶۰،۰۰۰ یورو پول بسازید!
@dotDE