اینجا بچه‌ها خودشون باید تنها برن مدرسه.. البته که خیلی از بچه‌های آلمانی از کلاس اول تنها میرن

اینجا بچه‌ها خودشون باید تنها برن مدرسه.. البته که خیلی از بچه‌های آلمانی از کلاس اول تنها میرن
اینجا بچه‌ها خودشون باید تنها برن مدرسه.. البته که خیلی از بچه‌های آلمانی از کلاس اول تنها میرن
اینجا بچه‌ها خودشون باید تنها برن مدرسه.. البته که خیلی از بچه‌های آلمانی از کلاس اول تنها میرن

اینجا بچه ها خودشون باید تنها برن مدرسه.
البته که خیلی از بچه های آلمانی از کلاس اول تنها میرن.
خیلی از بچه ها هم چند ایستگاه رو با مترو یا اتوبوس خودشون میان. مثل همین دوست ژاپنی سامیار که از اونطرف شهر با مترو میاد دنبال سامیار که باهم برن مدرسه.

ما تصمیم گرفتیم سامیار از کلاس سوم این مسیر رو با دوستش بره. با این حال هنوز هم من از دور پشتشون میرم. احتمالا از سال بعد خودش با دوچرخه بره.

نمیدونم چرا انقدر که این آلمانی ها به محیط اطراف اعتماد دارن، ما هنوز نداریم. شاید اثر سالها زندگی کردن توی ایرانه. شایدم مشکل از خودمونه!
قدیما خیال پدر و مادرها راحت تر بود. خود من از کلاس دوم تنها میرفتم مدرسه. از کامرانیه پیاده میرفتم قیطریه.
نمیدونم محیط عوض شد که ما انقدر ترسو شدیم، یا خودمون عوض شدیم.

سهند بهنام، می ۲۰۲۱
@dotDE