با من همانند سگ رفتار کنید!.. که در آن پسر بچه‌ای از مدرسه برگشته و مردود شده است

با من همانند سگ رفتار کنید!.. که در آن پسر بچه‌ای از مدرسه برگشته و مردود شده است

با من همانند سگ رفتار کنید!

این یکی از تابلوهای ماندگار نقاشی جهان است که در سال ۱۹۵۲ توسط نقاش روس، فیودور روتشینکوف کشیده شده است.
که در آن پسر بچه ای از مدرسه برگشته و مردود شده است . بردار کوچکتر که غرق جهل کودکی است ، به عنوان یک رقیب به او نگاهی مسخره آمیز دارد
خواهر بزرگتر ، گرفتار غرور زیبایی خویش است ، به او  نگاهی تحقیر آمیز دارد
مادر نیز که مملو از مهر مادری است به او نگاهی ملامت آمیز و گلایه مند دارد.
سگ با حرکت خود به آنها می گوید که من او را همین گونه که هست دوست دارم و من عاشق ذات وجودیش هستم و نه عاشق اعتبارات مادی و دنیوی !

نام تابلو : ” دوباره نمره ردی”
Art: Low Marks Again
Artist: Fyodor Pavlovich Reshetnikov

@dotDE