جناب آقای رئیسی عزیز،.. ولی رئیس جمهور یه مملکت نباید به رئیس جمهور یه مملکت دیگه بگه:

جناب آقای رئیسی عزیز،.. ولی رئیس جمهور یه مملکت نباید به رئیس جمهور یه مملکت دیگه بگه:

جناب آقای رئیسی عزیز،

شما میتونین به خانومتون بگید در خدمتم، به هر کس دیگه ای هم توی این مملکت خواستید بگین، دمتون هم گرم.

ولی رئیس جمهور یه مملکت نباید به رئیس جمهور یه مملکت دیگه بگه:
من در خدمت شما هستم! (I'm at your Service).

البته که ظاهرا رویکرد جدید نظام، خیلی دور از این جمله نیست!

سایت رسمی کرملین (en.kremlin.ru) ترجمه این بیانات غرورآمیز رو منتشر کرد. هرچند دیگه غروری برامون نمونده.
@dotDE