❄☀️تعویض لاستیک‌های زمستانی به تابستانی در آلمان مصادف است با روز عید پاک

❄☀️تعویض لاستیک‌های زمستانی به تابستانی در آلمان مصادف است با روز عید پاک

❄☀️تعویض لاستیک های زمستانی به تابستانی در آلمان مصادف است با روز عید پاک

این قانون با نام O-bis-O-Regel شناخته میشود؛ که بیشتر جنبه عرفی دارد

البته باید در نظر داشت که در برخی از کشور های اروپایی داشتن چرخ های زمستانی تا پایان 31 مارس اجباریست و اگر عید پاک قبل از این تاریخ برگزار شد و قصد سفر خارجی داشتید؛ مجاز به تعویض نیستید!
@dotDE