مهم نیست تا کجا فرار کنی. فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند

مهم نیست تا کجا فرار کنی. فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند

مهم نیست تا کجا فرار کنی. فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند.
وقتی طوفان تمام شد، یادت نمی‌آید چگونه از آن گذشتی، چطور جان به در بردی.
حتّی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعاً تمام شده باشد.
امّا یک چیز مسلّم است؛ وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر همان آدمی نیستی که قدم به درون طوفان گذاشت…!

از کتاب 'کافکا در کرانه'، شاهکار 'هاروکی موراکامی'
@dotDE