یاسین صفا یک پسر ۱۸ ساله ایرانیه که برای مسافرت به کشور پرتقال میره ولی درگیر بستن مرزها بدلیل کرونا میشه، او در کشور پرتقال در مس

یاسین صفا یک پسر ۱۸ ساله ایرانیه که برای مسافرت به کشور پرتقال میره ولی درگیر بستن مرزها بدلیل کرونا میشه، او در کشور پرتقال در مسابقه Got Talent شرکت میکنه و باقی ماجرا...
تا آخر ببینید و لذت ببريد.
توصیه میکنم حتما ببینید!


https://www.instagram.com/tv/CPG-5jwDH4d/?utm_medium=copy_link