واشنگتن پست یک کلیپ باحال درست کرده و حرفهای متناقض مجریان فاکس نیوز رو، قبل و بعد از گسترش ویروس کرونا تو امریکا مقایسه کرده

واشنگتن پست یک کلیپ باحال درست کرده و حرفهای متناقض مجریان فاکس نیوز رو، قبل و بعد از گسترش ویروس کرونا تو امریکا مقایسه کرده. احتمالا بعد از دیدن این کلیپ متوجه بشید چرا عنوان 'طرفدار فاکس نیوز' یه جور فحش و تحقیر محسوب میشه. 😉😂
@dotDE