مطابق پیش بینی کانال:. قیمت‌های جهانی.. مس بیش از ۵ درصد

مطابق پیش بینی کانال:. قیمت‌های جهانی.. مس بیش از ۵ درصد

مطابق پیش بینی کانال :
قیمت های جهانی

مس بیش از ۵ درصد
آلومینیوم ۴ درصد
قلع بالاتر از ۳ درصد
روی ۱۳/ ۵ درصد
نیکل ۵/ ۵ درصد
سرب ۲/ ۱درصد
نفت ۸/ ۲ درصد

فقط در طول یک هفته گذشته رشد داشته اند

پیش بینی های مجمع فعالان اقتصادی را جدی بگیریم !
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg