نگرش درست، نیمی از موفقیت است.. یکی میگفت، شب فرا رسیده است

نگرش درست، نیمی از موفقیت است.. یکی میگفت، شب فرا رسیده است

نگرش درست، نیمی از موفقیت است

یکی میگفت، شب فرا رسیده است
در حالیکه دیگری میگفت، صبح در راه است…

مجمع فعالان اقتصادی
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg