بازار باز.. انتظار معجزه نداشته باشیم لیکن آنرا به فال نیک بگیریم

بازار باز.. انتظار معجزه نداشته باشیم لیکن آنرا به فال نیک بگیریم

بازار باز

اینکه بتوانیم بالاخره این بانکهای تورم زا را کنترل کنیم و تکیه گاه مالی دولت را از دست آنها به بازار بدهی منتقل کنیم قدرت کافی را به بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم خواهد داد و به ما یاد خواهد داد که بجای کنترل نرخ ارز به منشا گرانی ارز بپردازیم

انتظار معجزه نداشته باشیم لیکن آنرا به فال نیک بگیریم

مجمع فعالان اقتصادی
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg