کاش یک نفر سئوال می‌کرد در فقدان سلطان سکه، دلیل چنین قیمت‌های نجومی که هر ساعت و هر لحظه برای طلا و سکه شاهد هستیم دقیقا چیست!!

کاش یک نفر سئوال می‌کرد در فقدان سلطان سکه، دلیل چنین قیمت‌های نجومی که هر ساعت و هر لحظه برای طلا و سکه شاهد هستیم دقیقا چیست!!

کاش یک نفر سئوال می کرد در فقدان سلطان سکه ،دلیل چنین قیمت های نجومی که هر ساعت و هر لحظه برای طلا و سکه شاهد هستیم دقیقا چیست !!

مجمع فعالان اقتصادی
https://t.me/joinchat/AAAAAD-0rkJfxbjPxic4xg