⏩ یک آموزش عمیق برای مهارت کلیدی بازاریابی از هاروارد بیزینس ریویو بر اساس عناصر ۹ گانه تعیین هویت برند - در کانال فراتر از دانایی

⏩ یک آموزش عمیق برای مهارت کلیدی بازاریابی از هاروارد بیزینس ریویو بر اساس عناصر ۹ گانه تعیین هویت برند - در کانال فراتر از دانایی

⏩ یک آموزش عمیق برای مهارت کلیدی بازاریابی از هاروارد بیزینس ریویو بر اساس عناصر 9 گانه تعیین هویت برند - در کانال فراتر از دانایی👇👇http://t.me/joinchat/AAAAAEglj5vwgTi9L5pzCQ