💎چطور همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته باشیم؟

💎چطور همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته باشیم؟

♦️آخرین کاری که قبل از بیرون آمدن از خانه به قصد رفتن به مهمانی یا محل کار باید انجام دهیم، این است که رادیو را روشن کنیم و به اخبار گوش بدهیم یا روزنامه را برداریم و آن را ورق بزنیم. ✅هرچیزی که امروز اتفاق افتاده است، می تواند موضوع خوبی برای صحبت باشد. به علاوه، دانستن✅ اخبار مهم روز یک‌حرکت تدافعی است و مانع از این می شود که با پرسیدن این سوال که "دیگران دارند درباره ی چی حرف میزنند" از اینکه حرفی برای گفتن نداشته ایم نگران شویم!
#به_اطلاعات_خود_بیافزاییم
@fannebayan