دوستان عزیز. فردا شنبه ۳۱ فروردین کلاس دایر است

دوستان عزیز
فردا شنبه ۳۱ فروردین کلاس دایر است
دوستانی که برای روزهای شنبه در خدمتشون بوده و خواهیم بود،راس ساعت در دفتر موسسه ترنم اندیشه روشن حضور یابند.
متشکریم🌺
@fannebayan