برنامه‌ریزی و توسعه در ایران

برنامه‌ریزی و توسعه در ایران

برنامه‌ریزی و توسعه در ایران

جورج بندیکت بالدوین سرپرست اولین گروه مشاوران هاروارد بود که برای برنامه‌ریزی توسعه در سال ۱۳۳۸ به ایران آمد. او حاصل سه سال فعالیت در ایران را در کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران» در سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶) منتشر کرد.

اپیزود ۴۱ #پادکست_دغدغه_ایران قسمت اول شرح این کتاب است؛ شرحی درباره آغازین اقدامات برای برنامه‌ریزی توسعه در ایران از دهه ۱۳۲۰ تا میانه دهه ۱۳۴۰.

این اپیزود روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ منتشر می‌شود.

شنیدن پادکست در کست‌باکس

حامی باش || صفحه اینستاگرام

@dirancast_official