اپیزود چهل‌ونهم پادکست دغدغه ایران. (نسخه بسیار کم حجم).. ایران و راه ابریشم نوین

اپیزود چهل‌ونهم پادکست دغدغه ایران
(نسخه بسیار کم حجم)

ایران و راه ابریشم نوین

«ایران و راه ابریشم نوین: از ژئوپلتیک راه تا دیپلماسی راه» نوشته آرش رئیسی‌نژاد (انتشارات دانشگاه تهران، ۱۴٠٠) ضمن معرفی ایده راه ابریشم نوین و «ابتکار یک کمربند و یک جاده» چین، مواضع و منافع کشورهای مختلف در قبال این ابتکار را بررسی کرده و در نهایت به منافع ملی ایران در این طرح می‌پردازد. رئیسی‌نژاد بر اساس مفهوم «ژئوپلتیک راه» به سیاست‌گذاری برای دیپلماسی راه و سیاست‌ها و اقدامات ضروری برای تأمین منافع ملی ایران می‌پردازد.

حامی‌باش ‖ صفحه اینستاگرام پادکست

شنیدن از:

Apple Podcast ‖ Castbox

Google Podcast ‖ Overcast

Pocket Casts ‖ Shenoto

موسیقی آغازین
قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی

Email: [email protected]

گوینده: محمد فاضلی
امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه
گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین

تاریخ انتشار
اسفند هزار و چهارصد

@dirancast_official