اپیزود چهل‌وهشتم پادکست دغدغه ایران.. چین، راه ابریشم نوین و آینده جهان. (نسخه خیلی کم حجم)

اپیزود چهل‌وهشتم پادکست دغدغه ایران

چین، راه ابریشم نوین و آینده جهان
(نسخه خیلی کم حجم)

اپیزود ۴۸ #پادکست_دغدغه_ایران از مسیر بررسی کتاب‌های «راه‌های ابریشم نوین: اکنون و آینده جهان» (نشر مرکز، ۱۳۹۹) اثر پیتر فرانکوپن و «ایران و راه ابریشم نوین» نوشته آرش رئیسی‌نژاد (۱۴٠٠) به معرفی راه ابریشم نوین و ابتکار «یک کمربند یک جاده» چین می‌پردازد. اپیزودهای ۴۹ و ۵٠ پادکست نیز بر همین موضوع متمرکز است.

حامی‌باش (حمایت از پادکست)

موسیقی آغازین
قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی

موسیقی متن
Scott Buckley – Felicity
Yasumu - Repressed Emotions
Cody Martin – Spectral Refractions
The Best Collection Of Chinese Guzheng 2008
Kitaro – silk road
Kitaro – Caravansary
بخشی از کارتون مارکوپولو

Email: [email protected]

گوینده : محمد فاضلی
امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه
گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین

تاریخ انتشار
اسفند هزار و چهارصد

@dirancast_official