اپیزود چهلم پادکست دغدغه ایران.. دلار خیس یا دلار خشک: ارزیابی انتقادی کم‌آبی در ایران

اپیزود چهلم پادکست دغدغه ایران

دلار خیس یا دلار خشک: ارزیابی انتقادی کم‌آبی در ایران

دائم از بحران آب، مسأله آب و کم‌آبی ایران سخن گفته می‌شود، اما ایران به چه معنا کم‌آب است؟ رویکرد مناسب برای تعریف کم‌آبی ایران چیست؟ رویکرد اقتصادی به کم‌آبی ایران چه نتایجی را نشان می‌دهد؟ آیا ایران می‌تواند پذیرای ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت باشد؟ این‌ها سؤالاتی است که اپیزود چهلم پادکست دغدغه ایران بعد از تحلیل کم‌آبی فیزیکی ایران، با تحلیلی اقتصادی از کم‌آبی به آن‌ها می‌پردازد.

خرید کتاب چین نوشته هنری کیسینجر با تخفیف

حامی‌باش ‖ اینستاگرام

شنیدن در
Apple Podcast ‖ Castbox

Google Podcast ‖ Overcast

Pocket Casts ‖ Shenoto

موسیقی آغازین
قطعه «سلام» اثر استاد حسن کسائی

موسیقی متن
Scott Buckley – Felicity
Yasumu - Repressed Emotions
Steven Gutheinz - The Book Makers
Infraction Music - Infraction Music
Little Symphony – Waterton
Ennio Morricone - Hamlet

Email: [email protected]

گوینده : محمد فاضلی
امور فنی و صوت: مرتضی مشیری‌خواه
گرافیک: حامد ملیانی و کریم شاهین

تاریخ انتشار
آذر هزار و چهارصد

@dirancast_official