معرفی صوتی کتاب.. محمد فاضلی - مدیر پادکست دغدغه ایران

معرفی صوتی کتاب

محمد فاضلی - مدیر پادکست دغدغه ایران

معرفی کتاب به صورت صوتی، امکان راحت‌تری برای آشنایی با کتاب به کسانی می‌دهد که از گوشی‌های تلفن همراه استفاده می‌کنند.

کانال برگ برگ که با مدیریت محمد فاضلی فعالیت خود را شروع کرده است، قصد دارد معرفی کتاب به صورت صوتی را به خدمتی برای علاقمندان کتاب و آگاهی تبدیل کند.

سه کتاب تاکنون به صورت صوتی در این کانال ارائه شده است. البته معرفی متنی کتاب نیز در آن ارائه می‌شود.

کتاب ایران زمین: روزگار باستان

کتاب چین

کتاب خیزش مردم سرخورده

شما را به عضویت در این کانال و شنیدن #معرفی_صوتی_کتاب دعوت می‌کنم.

کانال برگ برگ

@fazeli_mohammad