ایران زمین: روزگار باستان.. برگ برگ - کانال اختصاصی معرفی کتاب

ایران زمین: روزگار باستان

برگ برگ - کانال اختصاصی معرفی کتاب

این کتاب برای خواننده عمومی غیرمتخصص تاریخ که می‌خواهد روزگار باستان میهن خود را بشناسد نوشته شده است.

از ایران باستان چه می‌دانیم؟ از سیاست، دین، آداب و رسوم، باورها، جشن‌ها، سوگواری‌ها یا خوراک و پوشاک در ایران باستان چه می‌دانیم؟

کتاب‌های تخصصی بسیاری با جزئیات زیاد درباره هر دوره از تاریخ ایران باستان نوشته شده است، اما خواننده‌ای که بخواهد چند هزار سال تاریخ را در اثری مختصر ولی نوشته شده بر مبنای پژوهش‌های معتبر و با نویسنده‌ای متخصص بخواند، کتاب «ایران زمین: روزگار باستان» می‌تواند گزینه خوبی باشد.

عسکر بهرامی دارای دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی است و چندین کتاب درباره ایران باستان تألیف و ترجمه کرده است. یکی از ارزشمندترین نکات کتاب او، معرفی منابع تخصصی برای مطالعه بیشتر در انتهای هر فصل است.

کتاب را انتشارات فرهنگ معاصر در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است.

خرید با تخفیف کتاب

#برگ_برگ، #ایران_زمین، #عسکر_بهرامی، #کورش_هخامنشی، #اشکانیان، #ساسانیان، #فرهنگ_معاصر، #تاریخ_ایران

@barggbargg

(کتاب‌ها را به دیگران معرفی کنیم.)