…

.
#فاجعه_دوبل
.
فاجعه دوبل وضعیتی است که حکمرانی به نقطه ای برسد که هیچ راه مؤثری غیر از ساختن پتروشیمی و بقیه صنایع انرژی بر بالادستی برای خلق ثروت در چنته نداشنه باشد.
.
و همین صنعت را هم ببرد در میانکاله، یکی از مهم ترین زیستگاه ها و مناطق آسیب پذیر این سرزمین پهناور کلنگ بزند!
.
#دغدغه_ایران، #پتروشیمی_میانکاله، #محیط_زیست، #توسعه_ناپایدار، #محمد_فاضلی
.
@fazeli_mohammad