📚 نحوه‌ی جمعبندی دروس اختصاصی در ماه‌های پایانی (زیست و شیمی).. آقاى مهدی زاده

📚 نحوه‌ی جمعبندی دروس اختصاصی در ماه های پایانی ( زیست و شیمی )

📚 منابع جمعبندی دروس اختصاصی نظام قدیم و نظام جدید ( زیست و شیمی )

آقاى مهدی زاده
دندانپزشکی بابل
جهت رزرو مشاوره 👇
@Rezerv_Gamas20
✳️ عضویت کانال گاماس20👇
@Gamas20