🍃شد نیمه‌ی شعبان و جهان گشت جوان🌸. 🍃از مقدم پاک آن ولی سبحان🌸. 🍃آن پرده نشین کاخ وحدت امروز🌸

🍃شد نیمه‌ی شعبان و جهان گشت جوان🌸. 🍃از مقدم پاک آن ولی سبحان🌸. 🍃آن پرده نشین کاخ وحدت امروز🌸

🍃شد نیمه ی شعبان و جهان گشت جوان🌸
🍃از مقدم پاک آن ولی سبحان🌸
🍃آن پرده نشین کاخ وحدت امروز🌸
🍃بنمود رخ از پرده و گردید عیان🌸

💐 ولادت با سعادت حضرت مهدی صاحب الزمان(عج) بر شما مبارک💐

🆔 Mag.iNoti.ir
🆔 @iNotiOfficial
🌎 https://iNoti.com