🔶 همانندی جالب دو نقطه از ایران و آمریکا.. ➖ بالا دره خزینه پلدختر. ➖ پایین گرندکنیون آریزونا

🔶 همانندی جالب دو نقطه از ایران و آمریکا.. ➖ بالا دره خزینه پلدختر. ➖ پایین گرندکنیون آریزونا

🔶 همانندی جالب دو نقطه از ایران و آمریکا

➖ بالا دره خزینه پلدختر
➖ پایین گرندکنیون آریزونا

✅ دیدنی‌های جالب ایران

https://t.me/joinchat/AAAAAEK6SHfqH-je5R1xNg
🍃🌸🍃🌸🍃