🔶 حافظیه‌ی شیراز، استان فارس. این مجموعه‌ی آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است

🔶 حافظیه‌ی شیراز، استان فارس. این مجموعه‌ی آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است

🔶 حافظیه‌ی شيراز، استان فارس
این مجموعه‌ی آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است.

✅ دیدنی‌های جالب ایران

https://t.me/joinchat/AAAAAEK6SHfqH-je5R1xNg
🍃🌸🍃🌸🍃