ونزوئلا رسما از سازمان کشورهای آمریکایی خارج می‌شود

ونزوئلا رسما از سازمان کشورهای آمریکایی خارج می‌شود

🔸در اعتراض به اقدام سازمان کشورهای آمریکایی در به رسمیت شناختن نماینده رهبر اپوزیسیون ونزوئلا به عنوان فرستاده کاراکاس در این نهاد منطقه‌ای تا زمان برگزاری انتخابات جدید در این کشور آمریکای لاتین، کاراکاس اعلام کرداین نهاد را ترک می‌کند.

ژئوپولیتیک ایرانی
@irgeopolitics