🌗شاید حرکت نور بسیار سریع به‌نظر برسد

🌗شاید حرکت نور بسیار سریع به‌نظر برسد. اما وقتی در #فضا به فاصله میان #سیارات، ستاره‌ها و #کهکشان‌ها نگاه می‌کنیم وضعیت متفاوت می‌شود.
تصویر متحرک فوق، #سرعت و حرکت نور را از زمین به سمت سیاره سرخ نشان می‌دهد که
در حدود ۳ دقیقه طول می‌کشد تا نور، مسافت بین زمین و مریخ را طی کند.
حال در نظر بگیرید که #سرعت_نور، در #مقیاس کیهانی چقدر می‌تواند کسل‌کننده باشد!


╭───┅═ঊঈ🌎ঊঈ═┅───╮
🆔 @keyhan_n1
╭───┅═ঊঈ🌗 ঊঈ═┅───╮