🔴 مجموعه‌ای از بهترین و بی نظیرترین کانال‌های علمی و دانشگاهی تلگرام 🌹 تقدیم به شما همراهان گرامی

🔴 مجموعه ای از بهترین و بی نظیرترین کانال های علمی و دانشگاهی تلگرام 🌹 تقدیم به شما همراهان گرامی

👈اولین کنفرانس کشورهای جاده ابریشم
@ICSRS